De OPET organiseert minimaal twee maal per jaar, een dag in het voor- en najaar, een studiedag voor de aangesloten therapeuten, in nauwe samenwerking met de directie van de SIO.

De aangesloten therapeuten worden via een persoonlijke uitnodiging en de website (studiedagen), zo snel mogelijk geïnformeerd.

De basisuitgangspunten van de studiedagen zullen zijn: Educatie, Uitwisseling en Ontmoeting.
Maria Majoor zal, vanuit de SIO en OPET uitgangspunten, de regie en leiding nemen en in samenwerking met de OPET vormgeven aan de eerstkomende- en volgende studiedagen.
 
Studiedagen 2018:
  • zondag 25 maart (ROZENDAG: het beeld van de Roos en haar toepassingen)
  • zondag 7 oktober

 

Workshop 'In verbinding met je (innerlijke) kind'

Datum: zaterdag 30 juni

Kosten: € 17,50 (inclusief een kopje koffie)

Inschrijving: via betaling, uiterlijk 27 juni op rekeningnummer NL78 ABNA 0523 1900 93 t.n.v. Stichting OPET o.v.v. WORKSHOP 30 juni, je naam en aansluitnummer