Stichting Organisatie Psycho-Energetische Therapie (O.P.E.T.), gevestigd te gemeente Bronckhorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy disclaimer. Contactgegevens: www.stichtingopet.nl, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Verwerking van persoonsgegevens

De eigenaar van deze website kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de O.P.E.T. Voor de openbaarmaking van uw persoonsgegevens is expliciet en ondubbelzinnig toestemming gevraagd en door u gegeven. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw praktijknaam
  • Uw functie
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw webadres
  • Uw foto.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en verstrekt ten behoeve van het verspreiden van de nieuwsbrief. Tevens worden uw gegevens op basis van uw expliciete toestemming openbaar gemaakt, op de website www.stichtingopet.nl, ten behoeve van het therapeutenregister en/of bestuur vermelding. Eveneens zal telkenmale uw expliciete toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van foto’s, waarop u staat afgebeeld, op de website www.stichtingopet.nl en voor plaatsing in de nieuwsbrief.

Het is mogelijk dat de O.P.E.T. uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruikmaakt van de diensten van de O.P.E.T. Bij het aangaan van de overeenkomst tot dienstverlening zult u over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens worden geïnformeerd.

 

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven en personen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de O.P.E.T., sluit de O.P.E.T. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en verantwoordelijk van uw gegevens. De O.P.E.T. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijn

De O.P.E.T. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer geopenbaard in het therapeutenregister dan dat u aangeslotene bent bij de O.P.E.T. en daarvoor toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens van leden van het bestuur worden niet langer geopenbaard dan dat die personen lid zijn van het bestuur. De nieuwsbrief wordt maximaal twee jaar en de foto’s worden maximaal een jaar geopenbaard op de website.

 

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt aan bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om persoonsgegevens in te zien, te beperken, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast kunt u bij voornoemd e-mailadres verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming van uw zijde kunt u die ten alle tijde intrekken. Tot slot kun u ook recht hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de O.P.E.T. een verzoek kunt indien om de persoonsgegevens die de O.P.E.T. heeft verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De O.P.E.T. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien uw rechten niet worden gewaarborgd kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging

De O.P.E.T. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.